Cod etic SRC Imprimare

CODUL  ETIC AL MEMBRILOR SOCIETATII ROMANE DE COACHING


Membrii SRC:

1.    Se angajeaza să respecte demnitatea umană, având la bază convingerea că toţi oamenii au drepturi inalienabile şi independente de capacităţile personale.

2.    Se obligă să îşi utilizeze în mod conştient şi ecologic cunoştinţele în vederea atingerii obiective benefice ale tuturor oamenilor - indiferent de gen, culoarea pielii, convigeri religioase sau naţionalitate.

3.     Sunt conştienţi de propriile responsabilităţi ca si coachi si respecta codul etic de coaching.

4.    Reacţionează cu fermitate la falsurile şi reprezentările eronate despre coaching si/sau SRC, urmărind prezentarea corectă şi precisă în faţa publicului general.

5.    Sunt conştienţi de responsabilităţile ce le revin şi îşi utilizează credibilitatea, status-ul, titlul academic, calitatea de membru sau autoritatea pentru a face coachingul cunoscut într-un mod pozitiv şi respectabil.

6.    Recunosc şi respectă unicitatea personalităţii şi unicitatea socio-biografică a fiecărei fiinţe umane. Aceasta include dreptul fiecărei persoane la auto-determinare în ceea ce priveşte propria viaţă, respectând simultan drepturile celorlalţi.

7.    Percep fiecare persoană ca o fiinţă întreagă care integrează corpul, mintea şi spiritul şi îşi adaptează metodele de coaching in acord cu aceasta.

8.    Tratează în regim de confidenţialitate toate informaţiile cu caracter personal care le-au fost comunicate în context profesional.

9.    Sunt conştienţi şi urmăresc dezvoltarea organizaţională şi socială. Aceasta este reflectată în preocuparea constantă de a-şi menţine în acord cu actualitatea abilităţile, cunoştinţele şi capacităţile metodice şi prin urmare să asigure cele mai înalte standarde posibile.

10.     Îşi asumă responsabilitatea pentru continuitatea proprei dezvoltări profesionale şi supervizare şi periodic participă la schimburi de experienţă cu colegii în domeniu.

11.    Contribuie prin propria muncă la susţinerea şi dezvoltarea societăţii.

12.    Utilizează metode care sunt în acord cu viziunea asupra fiinţei umane exprimată în articolul 1.

13.    Nu fac parte din instituţii sau grupuri prin ale căror atitudini sau convingeri se acţionează împotriva atitudinilor exprimate în acest cod.

14.    Se obligă să respecte principiile adevărului, clarităţii şi confidenţialităţii în interacţiunile cu clienţii.

15.    Sunt conştienţi de limitele propriilor capacităţi şi nu furnizează servicii care le depăşesc competenţa profesională.

16.    Tratează toţi colegii, asociaţii şi partenerii cu respect. Atunci când îi critică, o fac într-o manieră corectă şi constructivă, in cadrul normelor de politete.

17.    Nu discrediteaza colegii din asociatie, in fata altor membri sau in fata clientilor acestora.

18.    Respecta orice alte metode de coaching recunoscute/in curs de recunoastere; nu defaimeaza alte sisteme de coaching sau persoanele care le aplica.

19.    Sunt fideli regulilor şi standardelor etice ale comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

20.    Evită afirmaţiile generatoare de erori privind propria calificare profesională, propriile intenţii precum şi legăturile ori calitatea de membru al altor organizaţii.Image